THẺ TỪ GỬI XE

THẺ THANG MÁY – THẺ KIỂM SOÁT RA VÀO

THẺ NHỰA PHI TIÊU CHUẨN

THẺ MÓC KHÓA – THẺ VÒNG TAY

THẺ KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

CARD VISIT NHỰA

Thẻ ID, thẻ nhân viên, thẻ chấm công